img

(点击图片查看大图)

黑河火车站至锦河大峡谷路线

1. 从黑河火车站到铁路街,行驶50米。

2. 左转,进入铁路街,行驶1.2公里。

3. 左转,进入环城南路,行驶1公里。

4. 左转进入S301,行驶4.4公里。

5. 请直行,进入S310,行驶18.3公里。

6. 左转,进入七四一村道,行驶4.6公里。

 

景区内交通路线

img

(点击图片查看大图)